שבוע בריאות קישורים לאתרים

משלחת תלמידים לפולין

 תיכון "רבין"

 
מסע פולין 2012 - תשע"ג - גלריית תמונות
 
מסע פולין 2011 - תשע"ב גלריית תמונות
 
חוברת מסע פולין 2011
 
תוכנית ההכנה לפולין 2011
 
רשימת ציוד מומלצת למסע
 
פולניה - הפורטל לפולין - מידע על האתרים בפולין
 
ברלין - מסע יהודי - אתרי הנצחה בברלין  
 
אלבום אושוויץ - יהודי הונגריה מגיעים למחנה - יד ושם
 
ברכת מנהלת ביה"ס לחברי המשלחת
 
לקסיקון לנושא השואה
 
רשימת קישורים לאתרים בנושא השואה
 
גלריית תמונות - תשע"א המשך
גלריית תמונות מהמסע לפולין - תשע"א
 
גלריית תמונות מהמסע לפולין - תש"ע
 
גלריית תמונות מהמסע לפולין תשס"ח

מי אנחנו    

מקצועות הלימוד    

מידע לתלמיד    

פעילויות חברתיות    

חדר מורים    

תרבות ישראל    

פעילויות העשרה    

קישורים