לדף הבית תיכון חדש
יחידת הלימוד

 

פברואר 2012

 

לתלמידי המגמה,

לפניכם הנושאים והמושגים שיכללו בבחינת הבגרות

 מישור החוף תשע"ב

לפניכם רשימת נושאים עם מיקוד לקראת הבחינה במועד חורף. העמודים המופיעים מכוונים לפרקים בספר, אולם יש נושאים: תשתיות, צומח, חי , שעיקר ההרחבה נעשה בכיתה ע"י דפי עבודה, סיכומים ועוד

היעזרו בכל חומרי הלימוד שקיבלתם. היעזרו במצגות שבאתר ובדוחות הסיור. מיינו לפי נושאים וסכמו את עיקרי הדברים על-פי המיקוד והשאלות שלפניכם.

שימו לב בכל נושא ישנם מושגי מפתח מרכזיים – נסחו הגדרה מתאימה לכל מושג וכתבו הרחבה של עוד 3 פרטי מידע. - היעזרו במאגר הבחינות ליחידה זו

1.   תשתיות מישור החוף עמ' 3 - 17

     מפת תשתיות + תכונות כל תשתית, מבנה של מישור החוף, בעיקר השרון.

     שימושים נפוצים של כל תשתית.

     הרחבה וקישורים 

·        אילו בעיות התעוררו כתוצאה מהמבנה המיוחד של מישור החוף?

·        כיצד השפיעו המבנה והתשתיות על ההתיישבות בתקופות שונות (לדוגמא כנענית, הרומית)?

·        תשתיות מישור החוף כבית גידול לצמחים תנאים, התאמות.

מושגים: חול, חמרה, כורכר, סחף, השרון, רכסי כורכר אבוסים, המרזבה, מישור חוף יהודה, מישור חוף הנגב.

 

2. אקלים עמ' 18  -      23

הקרבה אל הים וההשפעות על האקלים.

  • ממוצע משקעים  - עקרון המשקעים מצפון מישור החוף לדרום מישור החוף.

  • ממוצע טמפ' - אזור ים תיכוני ממוזג.

  • לחות יחסית - משמעות והשפעה על האדם.

  • רוחות (דרומיות מערביות) - השפעתן על תכנון ישובים ונמלים.

 תופעות ייחודיות בריזה, משרע טמפ' - הסבר התופעות וההשפעה על האדם ועל צומח וחי.

 

3.   מים במישור החוף עמ' 43 48 , בעיות מים ופתרונן 401 407;

     מי תהום במישור החוף אקוויפר ירקון תנינים (אקוויפר ההר) אקוויפר החוף,  

     זיהום מאגרי מי תהום, המלחת בארות (שאיבת יתר והזזת הפן הביני)

     דרכים שונות להגדלת פוטנציאל המים המוביל הארצי, קו-ירקון נגב, מאגר שקמה, מפעלי מנשה,  

      טיהור שפכים - השפד"ן ומפעלי טיהור נוספים במישור החוף.

     הרחבה וקישורים

·        זיהום נחלים נחל לכיש, נחל הקישון – פתרונות.

·        טיהור מי-שפכים השפד"ן וניצול המים לחקלאות הקו השלישי לנגב.

·            בנייה מאסיבית וההשפעה על מי התהום - בעיות של חלחול מי שפכים למי תהום.

מושגים: אקוויפר החוף, פן ביני, המלחה, שאיבת יתר, שפדן, מאגר שקמה

 

4.    צומח וחי וההתאמה לחולות

צומח ברצועת הרסס   עמ' 24 27

התנאים ברצועת הרסס (מליחות, חלחול, רוחות)

ההתאמות של צמחים לבית גידול זה דוגמאות: חבצלת החוף, נר הלילה החופי, לוטוס מכסיף, ידיד החולות ולענה חד-זרעית .

בע"ח בבית גידול חולי

התאמות של בע"ח לבית גידול חולי -  דוגמאות: שנונית החולות, גרביל, שחורית.

 

5.        התיישבות האדם במישור החוף בתקופה העתיקה

גויי הים פלשתים עמ' 91 98

  מוצא, כיצד הגיעו לא"י, פולחן ודת, תרבות חומרית: קבורה, קרמיקה, סגנון בנייה, יישובים במישור החוף, אירועים הנזכרים בתנ"ך - מלחמות פלשתים וישראל ועוד

 מושגים - ה"אשדודה", "כן המנגנים", אנתרופואידים, קרמיקה דו-גונית, בית ארבעת המרחבים, חמשת סרני פלשתים - אשדוד, אשקלון, גת, עקרון, עזה.

דרך הים עמ' 70 78

תוואי הדרך, חשיבותו בימי מלחמה ושלום, אירועים היסטוריים ידועים.

 מושגים - פאפירוס אנאסטאזי א', ספר הזכרונות של תחותמס השלישי, מטמון כפר מונש, אפק, מגידו.

 

קיסריה עיר בראי תקופה עמ' 118, עמ' 142 143, עמ' 173 178  

ראשיתה של קיסריה ולאורך התקופות – מגדל סטרטון, קיסריה הרומית,  בתקופה הביזנטות, המוסלמית, הצלבנית ועד היום.

מעמדה בימי הורדוס, המטרות בהקמת העיר, תוכנית העיר, מפעלי הבנייה הייחודיים - הנמל וייחודו,

אמות המים - האמה העליונה והתחתונה, התיאטרון והאמפיתיאטרון,  השימוש של כל מבנה.

-          השוואה בין קיסריה לערי נמל אחרות כמו: יפו, עכו, אשדוד, חיפה

מושגים - תיאטרון, אמפיתיאטרון, אמת מים

 

 6. התיישבות האדם במישור החוף בימי הביניים (מוסלמית, צלבנית, עותמאנית):

 

 רמלה עיר בראי תקופה - עמ' 246 - 251

עיר מהתקופה המוסלמית הקדומה - יתרונותיה הגיאוגרפיים של העיר - בעיית המים. אתריה הייחודיים

בריכת הקשתות, המסגד הלבן, המסגד הגדול והשווקים. 

 

יפו, עיר בראי תקופה – עמ' 260 - 264

העיר לאורך התקופות - יתרונות מיקומה על דרך הים, הנמל העתיק, יפו במאה ה-19 בימי השליט אבו נבוט. התפתחות העיר במהלך המאה ה-19 עם המהפכה היישובית והקמת השכונות החדשות ע"י קבוצות דתיות וע"י החלוצים היהודים.

 

עכו, הצלבנית והעות'מאנית עמ' 252 259 

מיקום העיר ויתרונותיו, שרידים בעיקר מהתקופה הצלבנית: הנמל, אולמות האבירים, הרובע ההוספיטלרי.  ושרידים מהתקופה העות'מאנית: חומת אלג'אזר, חומת דאהר אל עומר, מסגד אל ג'אזר, חאן אלעומאדן.  מעמד העיר בימי השליטים בתקופה העות'מאנית (דאהר אל עומר, ג'זאר פחה)

 

7. המהפכה ההתיישבותית במישור החוף

ההתיישבות בסוף התקופה העות'מאנית עמ' 267 291

המושבות הראשונות (האידיאולוגיה של החלוצים, מיקום המושבות, מדוע דווקא 

באזורים אילו? מה היתה ההשפעה על ההתיישבות במישור החוף בתקופה זו? דוגמאות למושבות: פתח תקווה, זכרון יעקוב, ראשון לציון, - הברון דה רוטשילד

                 

ראשיתה של ותל-אביב – עמ'  307 – 313

רכישת הקרקעות, בחירת השם,  העיר העברית הראשונה הכוללת: מרכזי תרבות, שירה, תיאטרון ועוד...

מושגים: אחוזת בית, רחוב הרצל, שדרות רוטשילד, הגמסיה הרצליה, מאיר דיזינגוף

 

ההתיישבות בתקופת המנדט עמ' 319 - 337

הפיתוח המואץ במישור החוף: סלילת כבישים, מסילות ברזל, נמל תעופה ועוד..., והשפעתו על ההתיישבות היהודית במישור החוף. תהליך העיור של המושבות, הפיתוח המואץ של הערים ת"א וחיפה בתקופת המנדט.

אדריכלות, מרכזי תרבות והקמת נמל ת"א, חיפה מרכז תעשייתי וכלכלי, הנמל בחיפה.

מושגים: הסגנון הבינלאומי (באוהאוס), שכונת גנים, נמל ת"א

 

8. מלחמת העצמאות במישור החוף עמ' 359 - 360

"ליל הגשרים" - פעילות המחתרות נגד השלטון הבריטי ב-16.6.1946 - מבצע לפיצוץ 11 הגשרים ברחבי הארץ - פיצוץ גשר הרכבת גשר הזיו בצפון סמוך לאכזיב שבמהלכו נהרגו 13 לוחמים ויחיעם וייץ - האנדרטה לזכר הנופלים - אנדרטת "יד ליד" סמוך צפונית לנהריה לקיבוץ גשר הזיו.

 

מלחמת העצמאות בחזית המצרית – שלבי המלחמה בחזית הדרומית, תוצאות המלחמה. גשר עד הלום, כיס פלוג'ה, ניצנים, יד מרכי, כפר דרום, מבצעים: מבצע יואב, מבצע חורב

גבולות המדינה בסוף המלחמה.

 

9. מישור החוף לאחר קום המדינה ועד היום עמ' 361, עמ' 369 – 370, 380, 384 - 386

ההתיישבות במישור החוף בשנות ה 50 רקע, מדיניות הממשלה.

המטרות הלאומיות של ראשי המדינה – קליטת עלייה, יישוה העולים, פיזור אוכלוסייה...

חבל לכיש - דגם התיישבותי חקלאי סביב עיר פיתוח   המדרג היישובי. קשרי הגומלין בין היישובים.  הקמת קריית גת.                  

 

 10. מטרופולין ת"א – בעיות ופתרונות   עמ' 393 400

·        צפיפות אוכלוסין במטרופולין ת"א ובעיות זיהום ותחבורה מול פתרונות.

מושגים:  מטרופולין ת"א, יוממות. 

                                      

טיפים: חזרו על החומר על פי עבודות ההכנה שעשיתם בכיתה ובבית, ערכו לכם סיכום קצר לכל תקופה.

קראו את הטקסט בעיון בספר על פי העמודים שקיבלתם, וערכו סיכום לכל אתר.