חידון שבועות    
חזרה לדף הבית
כתבה וערכה - מזל מלכא
שאלה 1
חודש סיוון לפי המקרא הוא החודש:
התשיעי
הראשון
השני
השלישי
שאלה 2
מזל חודש סיוון הוא:
דלי
שור
דגים
תאומים
שאלה 3
חג השבועות חל בתאריך:
ט"ו באב
ו' סיוון
ט"ו ניסן
י"ח אייר
שאלה 4
מדוע נקרא החג "שבועות"?
על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה.
על שם השבועה שנשבע אלוהים למשה.
כהקבלה לשבעת ימי השבוע.
על שם שבעת המנהיגים הרוחניים של העם היהודי.
שאלה 5
שמות נוספים לחג השבועות:
חג, האסיף, חג הקציר, שמיני עצרת.
חג הקציר, חג הביכורים, מתן תורה.
חג האסיף, חג הביכורים, חג האביב.
חג מתן תורה, חג החרות, עצרת.
שאלה 6
שבועות, הוא אחד משלושת הרגלים שבו:
חקלאי הארץ הביאו ביכורים מיבול אדמתם לכהנים בבית המקדש שבירושלים.
טקס צבעוני ורב רושם, שעורכים בישובים החקלאיים.
יש הנוהגים להתיז מים על ההולכים ברגל.
אנשים נשים וטף המשתתפים בצעדת ירושלים.
שאלה 7
בשבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב כי:
בפסוקי קרבנות החג נאמר: "וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" - ראשי התיבות של "חדשה לה' בשבועותיכם" הם ח.ל.ב.
כל התשובות נכונות.
בזמן מתן תורה,נצטוו בני ישראל דיני כשרות. ומאחר ולא יכלו להכשיר את הבשר כהלכה, אכלו דברי חלב.
כי התורה נמשלה לחלב ולדבש ("דבש וחלב תחת לשונך")
שאלה 8
ממנהגי חג השבועות:
קוראים את מגילת איכה, וצמים על חורבן בית המקדש.
יוצאים לסיורים בטבע, ואוכלים פירות יבשים.
אוכלים פירות משבעת המינים, ועולים לרגל לירושלים.
ערים כל הלילה וקוראים בתורה, אוכלים דברי חלב.
שאלה 9
מהו "תיקון ליל שבועות"?
בליל שבועות סופר סת"ם בודק את ספרי התורה, ומתקן את האותיות שנמחקו.
טקס לתיקון המידות, שעורכים כהכנה לחודש תשרי.
מנהג בליל שבועות להשאר ערים כל הלילה, ולקרוא בתמצית מהתורה שבכתב והתורה שבעל פה.
נהוג לתקן את בתי הכנסת ובתי המדרש, כהכנה לחג.
שאלה 10
חג השבועות נקרא גם חג הביכורים כי:
ביום זה בני ישראל ביקרו בבית המקדש.
ביום זה הקריבו את ראשית ביכורי הצאן והבקר.
ביום זה הביאו את ראשית ביכורי השדה לבית המקדש.
ביום זה הבנים הבכורים עלו לירושלים להתפלל בבית המקדש.
שאלה 11
מהו העומר ?
קרבן שעורים, שהיו מביאים ישראל לבית המקדש ביום השני של חג הפסח.
אלומה קטנה של שיבולים שנקצרו.
כל התשובות נכונות.
מידה של חומר. בימי קדם מדדו לפי העומר, שהוא כארבעים ליטר.
שאלה 12
מהי ספירת העומר?
ספירה של 33 ימים מפסח ועד ל"ג בעומר.
ציווי מהתורה, לספירה מיוחדת של חמישים ימים מיום השני של פסח ועד שבועות.
הימים שבין ל"ג בעומר לשבועות, בהם קוצרים את החיטה.
תקופה שבה לא ניתן לערוך חתונות ומסיבות.
שאלה 13
מתי מתחילה ספירת העומר?
מראש חודש ניסן ועד ראש חודש סיוון
מתענית אסתר ועד ל"ג בעומר.
מליל ל"ג בעומר, שחל בי"ח באייר, ועד שבועות.
מט"ז ניסן, ממחרת היום הראשון של חג הפסח ועד שבועות.
שאלה 14
בתקופת ספירת העומר נהוג להימנע מ...
לערוך חתונות.
מלהדליק מדורות.
לערוך ברית מילה.
מלימוד תורה.
שאלה 15
כמה ימים נמשך העומר?
51 ימים
50 שבועות
49 ימים
33 ימים
שאלה 16
בחג השבועות קוראים בבית הכנסת את:
מגילת רות
מגילת אסתר
מגילת איכה
שיר השירים
שאלה 17
מגילת רות נקשרה לחג השבועות כי:
רות המואביה, סבתא-רבה של דוד המלך, שנפטר על-פי המסורת, בשבועות
כל התשובות נכונות.
רות המואביה, שהייתה נוכריה, קבלה על עצמה את דת ישראל.
מגילת רות מתרחשת בתקופת "קציר חיטים", שזו גם התקופה של חג שבועות.
שאלה 18
מדוע מקשטים בשבועות את בית הכנסת והבית בעשבים?
זכר לביכורים, ולתורה המשולה לעץ - "עץ החיים היא למחזיקים בה"
זהו ציווי מן התורה.
העשבים משמשים בבית הכנסת לברכה על הבשמים.
הירוק מזכיר את בית המקדש.
שאלה 19
מסמלי החג הם:
אלון, אלה, ארז ואקליפטוס.
חרוסת, מרור, כרפס, חזרת.
ארבעת המינים.
שבעת המינים.
שאלה 20
השלם את הפסוק:"וחג השבועות תעשה לך..."
"ביכורי קציר חיטים".
"ביכורי קציר שעורים".
"ארץ זבת חלב ודבש".
"זמן חרותנו".